“Екипът на Carpe Diem успява по много фин начин да изкаже идеята, която стои зад бранда Badoo и по този начин да създаде общност от последователи и приятели в социалните мрежи.“

Мария Стамчева
представител на Badoo за България

“Организацията на големи събития трябва да бъде поверена на отговорен екип. Именно поради тази причина препоръчваме с голяма доза увереност професионалните услуги на Карпе Дием.“

Антоанета Салфидж
председател на сдружение Аз обичам водата

“Препоръчваме Карпе Дием,заради новаторското мислене на екипа, бързата реакция и високата ангажираност, с която посрещат необходимостите на своите партньори.“

Симеон Присадашки
собственик и управител на ЖоСи

“Карпе Дием създаде криейтива и разработи стотици игри и промоции за нас. В резултат от дългото ни партньорство бяха създадени профили в 5 социални мрежи. Те ни вдъхнаха доверие, че няма непостижими цели, след като се работи непрестанно и се прилага оригинален подход!“

Халед Харфан
управител на Aladin Foods

“На компаниите, които осъзнават,че имат нужда от външна намеса, но не успяват да дефинират липсващите звена в своята работа, препоръчваме услугите на Карпе Дием.”

Маргарита Попиванова
търговски директор на Агромах

“Бяхме изправени пред сериозно предизвикателство с изготвянето на цялостната ни корпоративна идентичност. Карпе Дием успяха да ни ориентират, да изградят цялостна визия и да реализират всички идеи, в синхрон с мисията на нашата компания.”

Маргарита Попиванова
търговски директор на Агромах

“Всичко, което идва при нас, Carpe Diem бързо улавят в снимка или видео и отразяват като огледало обратно към външния свят.”

Ани Зарева
собственик на Sofia MakeUp Studios

“Карпе Дием създаде цялостна стратегия, която изгради положителен имидж и увеличи многократно посещенията при нас. Впечатли ни личното отношение, с което работи целият екип.”

Стаматула Атанасова
собственик на Огражденска къща

“Екипът на Carpe Diem успява по много фин начин да изкаже идеята, която стои зад бранда Badoo и по този начин да създаде общност от последователи и приятели в социалните мрежи.“

Мария Стамчева
представител на Badoo за България

“Организацията на големи събития трябва да бъде поверена на отговорен екип. Именно поради тази причина препоръчваме с голяма доза увереност професионалните услуги на Карпе Дием.“

Антоанета Салфидж
председател на сдружение Аз обичам водата

“Препоръчваме Карпе Дием,заради новаторското мислене на екипа, бързата реакция и високата ангажираност, с която посрещат необходимостите на своите партньори.“

Симеон Присадашки
собственик и управител на ЖоСи

“Карпе Дием създаде криейтива и разработи стотици игри и промоции за нас. В резултат от дългото ни партньорство бяха създадени профили в 5 социални мрежи. Те ни вдъхнаха доверие, че няма непостижими цели, след като се работи непрестанно и се прилага оригинален подход!“

Халед Харфан
управител на Aladin Foods

“На компаниите, които осъзнават,че имат нужда от външна намеса, но не успяват да дефинират липсващите звена в своята работа, препоръчваме услугите на Карпе Дием.”

Маргарита Попиванова
търговски директор на Агромах

“Бяхме изправени пред сериозно предизвикателство с изготвянето на цялостната ни корпоративна идентичност. Карпе Дием успяха да ни ориентират, да изградят цялостна визия и да реализират всички идеи, в синхрон с мисията на нашата компания.”

Маргарита Попиванова
търговски директор на Агромах

“Всичко, което идва при нас, Carpe Diem бързо улавят в снимка или видео и отразяват като огледало обратно към външния свят.”

Ани Зарева
собственик на Sofia MakeUp Studios

“Карпе Дием създаде цялостна стратегия, която изгради положителен имидж и увеличи многократно посещенията при нас. Впечатли ни личното отношение, с което работи целият екип.”

Стаматула Атанасова
собственик на Огражденска къща

mobile-navFacebookmobile-navInstgrammobile-navLinkedinmobile-navYoutube