Политика | Carpe Diem

Политика

Този уеб сайт ("сайтът") се поддържа от „Карпе Дием Ко” ЕООД. Изявлението за конфиденциалност ("изявлението") по-долу описва начина на събиране, използване и разкриване на информация от „Карпе Дием Ко” ЕООД във връзка със сайта. Също така имайте предвид, че този сайт съдържа линкове към други уеб сайтове. „Карпе Дием Ко” ЕООД и неговите филиали не носят отговорност за уеб сайтовете, съдържанието или политиката за защита на личните данни на трети страни. Използвайки този сайт, вие декларирате, че сте се запознали с това изявление и приемате сроковете и условията на „Карпе Дием Ко” ЕООД.

Получаване на лична информация
Не е необходимо да представяте лична информация, за да посетите този сайт. „Карпе Дием Ко” ЕООД автоматично получава информация за използването (както е описано по-долу) и може да получи ZIP кодовете и друга информация във връзка с вашето използване на сайта. „Карпе Дием Ко” ЕООД иска лична информация само когато решите да дадете такава. Може да се наложи да предоставите лична информация, за да използвате определени услуги от този сайт. Освен това можете да предоставите лична информация на сайта и по друг начин, включително:

(a) участие в онлайн проучвания, промоции, конкурси и лотарии;

(б) абониране за нюзлетъри, редакторско съдържание или рекламно съдържание, изпратено по електронната поща;

(в) използване на формулярите “обратната връзка”, “безплатна оферта” и “повече информация” на сайта;

(г) във връзка с други продукти, услуги, характеристики или заявки, предоставяни чрез сайта. Видовете лична информация, която предоставяте, зависи от характера на представяне, но може да включва вашето име, адрес, телефон, електронен адрес и информация от кредитната ви карта.

Пасивно получаване на информация
Сайтът автоматично получава информация и може да зададе по модел вашето посещение с технически средства, включително следното:Бисквитки (Cookies): Бисквитките са кратки текстови файлове, които се поместват на хард диска на вашия компютър от компютри (или сървъри), за да идентифицират вашия компютър.


Уеб сигнали (web beacons): Уеб сигнали (web beacons), още известни като единично-пикселна (single-pixel GIF) или Internet tags, clear gif технология), или етикети за действие) са електронни образи, намиращи се на уеб страницата.


Регистрация на IP адрес: „Карпе Дием Ко” ЕООД регистрира също и адресите на интернет протоколите (IP) — местоположението на вашия компютър в Интернет.

Бисквитките помагат на „Карпе Дием Ко” ЕООД да разпознае кога влизате в сайта, да персонализира вашите действия и като цяло да ви обслужва по-добре. Например ако вие въведете своето име, адрес или ZIP код в един от формулярите на сайта, те се съхраняват като бисквитка, така че не е необходимо да ги въвеждате отново в други формуляри на сайта. Бисквитките, уеб сигналите и IP адресите също така се използват за компилиране на данни във връзка с използването на сайта (от кой уеб сайт идвате, какви страници от сайта посещавате, колко дълго сте в сайта, какъв вид браузър използвате, в кой уеб сайт отивате и т.н.). Уеб сигналите могат да се включат и в електронни писма, изпращани от „Карпе Дием Ко” ЕООД за определяне дали и кога тези електронни писма са отворени или препратени. Можете да дезактивирате бисквитките или да ги управлявате по друг начин със средствата, осигурени от софтуера на вашия браузър и със софтуерния пакети на трета страна. Ако изключите бисквитките, много от характеристиките на сайта няма да работят или поне в по-голямата си част. Анонимна информация във връзка с използването на сайта, която се получава и/или събира от „Карпе Дием Ко” ЕООД с използването на такива технически средства или по друг начин, се нарича в изявлението "данни за използването."

Използване на информация
Информация за личните данни. Личната информация, която представяте в сайта, може да се съхранява на сървърите на „Карпе Дием Ко” ЕООД или като бисквитка на вашия компютър и може да се използва от „Карпе Дием Ко” ЕООД за всяка от долу-изброените цели:• За да потвърди или изпълни искане, което сте подали (например за да ви изпрати ценова оферта или друга информация, която търсите, „Карпе Дием Ко” ЕООД може да обмени информация от вашия договор с търговец и/или производител, които участват в „Карпе Дием Ко” ЕООД ).


• Да се свърже с вас във връзка с предлагана от „Карпе Дием Ко” ЕООД услуга („Карпе Дием Ко” ЕООД например може да ви изпрати имейли за потвърждение на искане за ценова оферта или да поиска да участвате в проучване).


• За да изпраща рекламни материали, нюзлетъри или други материали по електронна поща или по друг начин, но само ако сте посочили, че искате да получавате такива.


• За да даде възможност на своите филиали и на трети страни, на които„Карпе Дием Ко” ЕООД може да разкрива лични данни според условията на това изявление (включително на своите партньори и рекламодатели), за да ви изпраща рекламни или информативни писма, но само ако вие сте приели изрично, че може да получавате такива писма.


• Да подобри услугите към потребителите.


• За целите на администрация, анализ, проучване, разработване, оптимизиране на сайта и други цели на вътрешно ползване и за събиране на обща и анонимна информация. Данни за използване: Данните за използването се използват от „Карпе Дием Ко” ЕООД за административни и аналитични цели, за проучване, за оптимизиране и за други цели. „Карпе Дием Ко” ЕООД може например да използва статистически анализ на данните за ползване, за да измери интереса към различни области в сайта, за развойни цели и за да информира рекламодателите и партньорите като цяло и при условията на анонимност за потребителите, които избират техните реклами или послания. IP адресите също се използват за администриране на системите и разрешаване на проблеми. По отношение на рекламните материали и нюзлетърите, които „Карпе Дием Ко” ЕООД може да разпраща от време на време, „Карпе Дием Ко” ЕООД няма да продължи да ви изпраща информация, ако вие не искате да получавате такава.

Разкриване на информация
„Карпе Дием Ко” ЕООД може да разкрива лична информация, която сте предоставили, на трети страни в следните случаи:1. Филиали. „Карпе Дием Ко” ЕООД може да разкрива ваша лична информация на своите филиали при условие, че разкриването на филиал и използването на информацията отговарят на условията на това изявление.


2. Търсене в сайта. Ако търсите информация или услуги от трета страна с този сайт, приемате, че „Карпе Дием Ко” ЕООД може да разкрие ваша лична информация, каквато може да е необходима на третите страни, за да ви предоставят такива услуги. Ако вие например чрез този сайт искате допълнителна информация от финансова институция „Карпе Дием Ко” ЕООД ще сподели вашата информация с такава институция. Лична информация може да се включва и в отчетите към такива трети страни, но само след като вече сте предоставили информация към такива трети страни при описаните по-горе условия. След като информацията бъде предоставена на такива трети страни, „Карпе Дием Ко” ЕООД не контролира последващото използване или разкриване на информацията.


3. Лотарии / промоции. В случай, че участвате в лотарии, конкурси или други промоции на сайт, спонсориран от „Карпе Дием Ко” ЕООД или трета страна, „Карпе Дием Ко” ЕООД си запазва правото да разкрива личната информация, получена във връзка с такива лотарии, конкурси или други промоции на трета страна. След като информацията бъде предоставена на трета страна, „Карпе Дием Ко” ЕООД не контролира последващото използване или разкриване на информацията.


4. Директен маркетинг. С изключение на посоченото тук, политиката на „Карпе Дием Ко” ЕООД е да не разкрива лична информация на своите клиенти на трети страни за целите на директен маркетинг. Ако сте навършили 18 годишна възраст и сте дали изключителното си съгласие да получавате директно маркетингови материали от трета страна, „Карпе Дием Ко” ЕООД може да разкрие лична информация на трети страни за целите на директен маркетинг. Въпреки, че „Карпе Дием Ко” ЕООД уведомява всички трети страни, които правят директен маркетинг, че предоставената им информация е конфиденциална, „Карпе Дием Ко” ЕООД не контролира последващото използване или разкриване на информацията.


5. Доставчици на услуга. „Карпе Дием Ко” ЕООД може да си сътрудничи с трети страни, които осигуряват аналитични, развойни, изследователски и други услуги от нейно име. „Карпе Дием Ко” ЕООД може например да поиска от трета страна да проведе онлайн проучване или лотария или да разпраща нюзлетъри от нейно име. По същия начин ако извършите плащане към „Карпе Дием Ко” ЕООД с кредитна карта, „Карпе Дием Ко” ЕООД може да разкрие вашата лична информация и информацията от кредитната ви карта на трета страна с оглед извършване на транзакциите с кредитната карта. В тези случаи „Карпе Дием Ко” ЕООД иска от такава трета страна да третира предоставената от вас лична информация като конфиденциална и само с цел извършване на услугите, посочени от „Карпе Дием Ко” ЕООД .


6. Списък за отписване от получаване на електронни писма. В случай, че „Карпе Дием Ко” ЕООД изпраща рекламни писма до Вас от името на рекламодатели трета страна и Вие информирате „Карпе Дием Ко” ЕООД , че искате да се откажете за в бъдеще да получавате рекламни съобщения от такава конкретна трета страна, „Карпе Дием Ко” ЕООД ще разкрие Вашия електронен адрес на такава трета страна, за да може третата страна да Ви добави в списъците на отказали услугата.


7. Други. „Карпе Дием Ко” ЕООД изрично си запазва правото да разкрива лична или друга информация, която сте предоставили, на трети страни при следните обстоятелства:

(a) когато се изисква по закон;
(б) за разследване и/или предприемане на действия срещу незаконна дейност, подозрение за злоупотреба или неупълномощено ползване на сайта;
(в) за защита на собствеността или безопасността на нашите потребители или на други страни;
(г) за прилагане на условията на услугата.

Молим, имайте предвид, че при изпращане от „Карпе Дием Ко” ЕООД на писма за потвърждение, изпълнение, или придвижване на искане, може инцидентно да се включи рекламен материал или друго съдържание на „Карпе Дием Ко” ЕООД или неговите партньори. В случаите на такива писма „Карпе Дием Ко” ЕООД не разкрива Вашата лична информация на такива трети страни. „Карпе Дием Ко” ЕООД си запазва правото да споделя данни за използването с трета страна по всякакви причини.

Изпращане на страница по електронен път
Сайтът Ви дава възможност да изпратите отделни страници от сайта на приятел или на трета страна. Функцията “изпращане на страница по електронен път” е създадена с информационна цел и не може да се ползва с незаконна цел, включително за тормоз или заплаха. Информацията, събирана от „Карпе Дием Ко” ЕООД с функцията “изпращане на страница по електронен път " трябва да се използва според условията на изявлението.

Промени в това изявление
Уведомяване за промени: Всички промени в това изявление ще бъдат помествани на сайта на това място и това изявление ще се смята за "подновено". Когато продължите да използвате сайта след такова известие, това означава, че приемате промените. В случай на такива промени, може да изберете да не предприемате нищо или да промените предпочитанията си за електронната поща.

Ако вече не искате да получавате конкретен нюзлетър по електронен път, или други реклами от „Карпе Дием Ко” ЕООД , трябва да следвате инструкциите за отписване, включени в такъв изпратен по електронен път нюзлетър или рекламите. Молим, имайте предвид, че „Карпе Дием Ко” ЕООД неограничено поддържа архивни копия от информация, предоставена от или свързана с вас.

Сигурност
Вашата лична информация представлява един от най-ценните активи. Тя се запазва физически в нашите центрове за данни и е на разположение само на упълномощени лица за нуждите на изпълнение на операциите, по които се прилага тази политика. Молим, имайте предвид, че въпреки тези мерки, „Карпе Дием Ко” ЕООД не гарантира 100% сигурност на своите сървъри и бази данни, Освен това „Карпе Дием Ко” ЕООД не гарантира, че личните данни, които сте предоставили чрез сайта, няма да бъдат достъпни.

Деца
„Карпе Дием Ко” ЕООД смята, че е особено важно да се защити онлайн неприкосновеността на децата. „Карпе Дием Ко” ЕООД не събира със знание и не използва никаква лична информация от деца под 13 годишна възраст и „Карпе Дием Ко” ЕООД не предоставя със знание никаква лична информация без оглед на източника й на трети страни с никаква цел, предоставена от посетители под 13 годишна възраст. Не може да се представя или качва никаква информация на „Карпе Дием Ко” ЕООД от посетители под 13 годишна възраст.

Линкове
Този сайт съдържа линкове към други сайтове. Въпреки, че „Карпе Дием Ко” ЕООД стимулира своите бизнес партньори да спазват политиките за защита на личните данни, което изгражда доверието и вярата в Интернет, „Карпе Дием Ко” ЕООД не носи отговорност за практиките на защита на личните данни или за съдържанието на уеб сайтове, свързани с линк със сайта или продукти на трета страна или услуги, предлагани чрез сайта. Ако имате въпроси относно Изявлението за конфиденциалност, може да ни напишете имейл на Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Условия за Ползване

Въведение и споразумение. Този уеб сайт ("сайтът") е собственост на и се поддържа от Карпе Дием Ко ЕООД.

Съдържание на сайта. Цялата информация и съдържание, предоставени на този сайт (наричани заедно "съдържание"), са защитени по закона за авторското право и останалите закони за интелектуална собственост. Съдържанието е собственост на Карпе Дием Ко ЕООД. Съдържанието е предназначено за използване с лична и нетърговска цел. Докато използвате или сваляте отделно копие на някаква част от съдържанието за използване с лична и нетърговска цел, с цел информация или използване, нямате право да възпроизвеждате, продавате, публикувате, разпространявате, променяте, показвате, използвате, пускате повторно или използвате с друга цел никаква част от съдържанието по друг начин или с друга цел без предварителното съгласие на Карпе Дием Ко ЕООД в писмен вид.Материали на Associated Press ( "AP" ) текстове, снимки, графики, аудио и/или видео материал, не могат да бъдат публикувани, разпространявани, преписвани с цел разпространение или публикуване или препредавани директно или косвено по никакъв начин. Нито такива АР материали, нито част от тях, могат да бъдат съхранявани на компютър с изключение с цел лично и нетърговско използване. AP не носи отговорност по никакъв начин пред никой потребител или трета страна, които могат да получат информация от сайта или пред други лица от никакъв вид за забавяне, неточности, грешки или пропуски в тази връзка или в препредаването или доставянето на същите или на части от тях или за щети, възникнали или причинени от някое от гореизброените.Авторски права и агенти по авторските права. Политиката на Карпе Дием Ко ЕООД е да отговаря на претенции за нарушаване на правата на интелектуална собственост. Карпе Дием Ко ЕООД веднага обработва и проучва получените известия с претенции за нарушаване и предприема необходимите действия по съответния закон и другите закони за интелектуална собственост. Според DMCA, уведомления с претенции за нарушени авторски права трябва да се изпращат до определения агент на доставчика на услугите. Известията трябва да се изпращат на следния определен агент за този сайт:Карпе Дием Ко ЕООДДианабад, бл.53, ап.35 

София 1172

България

ЕвропаТел: 00359 88 77 852 14

Website: www.carpediem.bg

E-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.За да бъде валидно, известието трябва да бъде в писмен вид и да включва следното:


1. Физически или електронен подпис на лицето, упълномощено да предприема действия от името на собственика на изключителното право, което се претендира, че е нарушено;


2. Определение на защитения с авторски права продукт, който е засегнат или ако са засегнати няколко продукта, защитени с авторски права на един и същ онлайн сайт и за тях се изпраща общо известие, представителен списък на продуктите на този сайт;


3. Определение на материала, за който има претенции, че са нарушени авторските права или е предмет на дейност, която нарушава авторските права и който трябва да се отстрани или достъпът до който трябва да бъде преустановен, достатъчно информация, която да даде възможност на доставчика на услугата да установи местонахождението на материала;


4. Достатъчно информация, за да може доставчикът на услугата да се свърже със страната, подала информацията като адрес, телефонен номер и ако има, електронен адрес за обратна връзка;


5. Декларация от страната, подала оплакването, че има основания да смята, че използването на материала по начина, описан в сигнала, не е упълномощена от собственика на авторските права; негов представител или по закон;


6. Декларация, че информацията в известието е точна и декларация под наказателна отговорност, че страната, подала оплакването, е упълномощена за целта от собственика на изключителните права, които са нарушени.Търговски марки. Вие приемате, че съдържанието включва определени търговски марки и запазени марки на услуги, собственост на Карпе Дием Ко ЕООД, филиалите и други. Вие се задължавате да не копирате, използвате или нарушавате по друг начин или смесвате такива търговски марки или запазени марки на услуги. Освен това приемате, че нямате право да променяте или изтривате търговска марка, авторско право или друго известие от копията на съдържанието. Друг продукт и наименования на фирми, съдържащи се в настоящето, могат да са търговски марки на други собственици.Софтуер. Имайте предвид, че цялото софтуерно програмиране, включително, но не само, всички HTML и други кодове на този сайт (наричани заедно "софтуер"), са собственост на Карпе Дием Ко ЕООД и са защитени от закона за авторското право и законите за интелектуалната собственост, както и от международни спогодби. Всеки неупълномощен достъп до, възпроизвеждане, препредаване, публикуване, показване или друг начин на използване на софтуера, се забраняват изключително по закон и нарушаването се преследва по гражданските и/или наказателните закони. На нарушителите се налагат максималните наказания..Създаване на линк. Ако имате свой уеб сайт и искате да създадете линк към този сайт, трябва да се свържете с началната страница на сайта, освен ако не сте получили вече разрешение в писмен вид от Карпе Дием Ко ЕООД. Карпе Дием Ко ЕООД си запазва правото да откаже или прекрати всички линкове към съдържанието или сайта.Материали на потребителя. Подавайки обяви, съдържание, снимки, данни и други материали ("материали") към сайта, с настоящето вие давате на Карпе Дием Ко ЕООД и филиалите му безплатно, вечно, неотменимо, неизключително, изцяло прехвърляемо и с пълна възможност за под-лицензиране право да копира, променя, показва, разпространява, използва и създава производни от и използва по друг начин и експлоатира всички такива материали във всякакъв вид, във всяка медия, със софтуер или технология от всякакъв вид, познати сега или изобретени в бъдеще. Освен това давате на Карпе Дием Ко ЕООД и филиалите му безплатно право и лиценз да използва вашето име, лого и друга информация във връзка с възпроизвеждането или разпространението на материалите.Ограничена отговорност. КАРПЕ ДИЕМ КО ЕООД, НЕГОВИТЕ ФИЛИАЛИ И ТЕХНИТЕ СОБСТВЕНИЦИ, СЛУЖИТЕЛИ, ПРЕДСТАВИТЕЛИ, ИЗПЪЛНИТЕЛИ И ЛИЦЕНЗОДАТЕЛИ ТРЕТИ СТРАНИ В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ НОСЯТ ОТГОВОРНОСТ ЗА ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ДИРЕКТНИ, КОСВЕНИ, ПОСЛЕДВАЩИ, СПЕЦИАЛНИ, ИНЦИДЕНТНИ ИЛИ НАКАЗАТЕЛНИ ЩЕТИ В РЕЗУЛТАТ НА ИЛИ ПРИЧИНЕНИ ОТ САЙТА, СОФТУЕРА, СЪДЪРЖАНИЕТО, МАТЕРИАЛИТЕ, УСЛУГАТА ИЗБРОЯВАНЕ, ТЕЗИ УСЛОВИЯ НА УСЛУГАТА ИЛИ ПО ДРУГ НАЧИН (ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ЩЕТИ, ПРИЧИНЕНИ ПО НЕБРЕЖНОСТ). ЗА ЦЕЛИТЕ НА ТОВА ОГРАНИЧЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТТА, " ЛИЦЕНЗОДАТЕЛ ТРЕТА СТРАНА" НЕ ВКЛЮЧВА ВАС.Други. Тези условия на услугата могат да бъдат променяни по всяко време и вие ще бъдете уведомявани за такива промени с публикуване на новите условия на услугата на тази страница на сайта. Продължаването на използването на сайта от ваша страна след публикуване на променените условия на услугата изразяват вашето съгласие и че ги приемате. Карпе Дием Ко ЕООД може да променя, преустановява временно,прекратява или ограничава използването на всяка част от сайта без предупреждение и без да носи отговорност. Сайтът съдържа линкове към други уеб сайтове, които не са създадени или контролирани от Карпе Дием Ко ЕООД или някой негов филиал. Карпе Дием Ко ЕООД и неговите филиали не потвърждават, спонсорират или гарантират съдържанието на свързаните с линкове сайтове и не носят отговорност по никакъв начин за мнения, съдържание, информация, практики, продукти или услуги, свързани с или предоставяни с такива сайтове, който са свързани с линкове. По тези условия на услугата се прилагат и те са изготвени според законите на България. Като условие за използването на този сайт вие приемате, че всички причини за действията, възникващи от или свързани с този сайт, ще се решават индивидуално, без прибягване до някакъв вид действия. В случай, че по някаква причина съд по компетентната юрисдикция реши, че някое условие от услугата или част от тях, са неприложими, това условие от условията на услугата ще продължи да се прилага до максималния допустим размер, така че да отговаря на замисъла на страните, а останалите условия на услугата ще продължат да бъдат напълно валидни и в сила. В случай, че Карпе Дием Ко ЕООД не приложи някое от условията на услугата, това не означава отказ от бъдещо прилагане на това или друго от условията на услугата. Тези условия на услугата представляват цялостното споразумение между страните във връзка с предмета на услугата. Нито условията на услугата, нито други съдържащи се в настоящето срокове и условия, не могат да се смятат за пораждащи партньорство, съвместно начинание или представителство или франчайз между страните.