Въпроси | Carpe Diem

Въпроси

PROMO: 10% отстъпка при стартиране на кампании до 31 май!

Въпроси - Приложение за Facebook

Тип:Игра, анкета
Хостинг:Да
Механизъм:Събиране на информация
Споделяне:Да
Срок:1 месец
Старт:до 48 часа
Цена:400 лв. без ДДС

* Включва: персонализация, конфигуриране и инсталиране
ДЕМО
ОФЕРТА
Ако искате да представите бизнеса си в няколко лесни и интерактивни стъпки, то „Въпроси“ е Вашето приложение! Конфигурирано е в три кръга въпроси, които Вие задавате на своите фенове.

Целта на това приложение е постигане на максимален ефект в ангажираността на феновете като успоредно с това ги запознаете с предимствата на Вашия бизнес.

Феновете оторизират приложението, след което данните се събират в база данни, а след приключване на кампанията, класифицираните данни са на Ваше разположение (възможен е експорт на данните на седмична база).

Участниците отговарят на въпроси, разпределени в три кръга. Отговорите са визуално представени. Наградите избирате на случаен принцип или чрез изчисляване на правилно отговорилите участници.