Другите за нас | Carpe Diem
“I could tell you my adventures—beginning from this morning, but it’s no use going back to yesterday, because I was a different person then.”

Препоръки

Carpe Diem предлага възможности, които да осигурят перфектния огледален образ на Вашите идеи. За нас равнопоставеното партньорство е в основата на успешното сътрудничество. Ето защо Ви представяме как изглежда нашият огледален образ, разгледан през погледа на клиентите ни.
"Преди да дадем начало на съвместното ни партньорство с Карпе Дием, нашият екип бе изправен пред сериозно предизвикателство, свързано с изготвянето на цялостната ни корпоративна идентичност. Професионалните услуги на Карпе Дием успяха да ориентират и обобщят нашите идеи и визии, реализирайки ги по начин, който да съвпадне с мисията на нашата компания. Нестандартният подход, криейтивът и копирайтингът на нашите партньори спомогнаха за успешното създаване на редица презентационни материали и коледни кампании. На компаниите, които осъзнават, че имат нужда от външна намеса, но не успяват да дефинират липсващите звена в своята работа, препоръчваме услугите на Карпе Дием.”

Маргарита Попиванова, търговски директор на Агромах
"За времето от март 2012 г. до сега Карпе Дием отговаря за създаването и поддържането на имиджа на Aladin Foods в социалните мрежи. Благодарение на ежедневните усилия на екипа, успяхме да трансформираме потока от реални клиенти в стабилна и голяма онлайн общност. Реализираме целите си: да увеличим познаваемостта на бранда, да популяризираме нови и настоящи обекти, да развием онлайн репутацията на Aladin Foods и най-вече да изградим успешен и работещ канал за получаване на обратна връзка от нашите клиенти и фенове.

През последните години Карпе Дием създаде криейтива и разработи за нас над 50 игри и промоции. Резултат от съвместното ни партньорство е и създаването на профили в още 5 социални мрежи. Карпе Дием ни вдъхва доверие, че няма непостижими цели, особено ако те са обвързани с непрестанна работа и оригинален подход за реализацията им!"

Халед Харфан, управител на Aladin Foods
"Заедно с екипа на Карпе Дием работим вече 8 годинa. През изминалия период на съвместно партньорство поставихме началото на редица нови проекти. Екипът на Карпе Дием проектира дизайна и програмира нашия сайт, създаде за нас корпоративни профили в социалните мрежи и ни помогна при организацията и популяризирането на голям брой събития. Стартирали сме много нови инициативи, онлайн игри и приложения по съвет на компанията, които винаги са ни извеждали на правилния път за професионално развитие. Препоръчваме Карпе Дием, заради новаторското мислене на екипа, бързата реакция и високата ангажираност, с която посрещат необходимостите на своите партньори.“

Симеон Присадашки, собственик и управител на ЖоСи
"Защо Карпе Дием? Те бяха сред първите партньори, които застанаха до нас, когато се захванахме с нелеката задача да говорим за Водата в България. Изключително високият професионализъм, отзивчивият екип и авторитетът на компанията помогнаха за реализацията на интересни и оригиналния събития, получили широк отзвук в общественото пространство. Организацията на големи събития трябва да бъде поверена на отговорен екип. Именно поради тази причина препоръчваме с голяма доза увереност професионалните услуги на Карпе Дием."

Антоанета Салфидж, председател на сдружение Аз обичам водата